Alibata at dating abakada are 50 cent and ciara dating

Alibata), this web blog is a part of Nordenx's Anak Bathala Project.

This is the Baybayin Modern Font Foundry - the source for development info, education, updates, downloads, typographic standardization, and online tools.

For three centuries Tagalog was written following, to some ...

Noong ipinakilala ang Wikang Pambansa Batay sa Tagalog, ang mambabalarilang si Lope K.

Santos ay gumawa ng bagong alpabeto na binubuo ng 20 na titik.

NOONG NAG-AARAL pa ako sa mataas na baitang ng aming paaralan, Romblon National Vocational School (RNVS) sa Sibuyan Island, may isang malaking ‘bulletin board’ sa itaas ng pisara.

Ito’y naglalaman ng mga titik ng lumang abakada ng bansa na ginamit noon ng ating ninuno (ancestors).

423

Leave a Reply

  1. sesshomaru dating quiz 28-Jan-2017 09:18

    My challenges have provided an opportunity for me to learn about, gain awareness and grow significantly in the area of love.